McKenzie metóda® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT®) je medzinárodne uznávaná metóda diagnostiky a liečby bolestí chrbta a končatín vyvinutá novozélandským fyzioterapeutom Robinom McKenziem. Je celosvetovo používaná už viac než 30 rokov. MDT® terapeuti sú vyškolení v posudzovaní a diagnostikovaní všetkých oblastí pohybového aparátu. To znamená, že MDT® vyšetrenie môže byť relevantné v súvislosti s problémami  chrbtice, kĺbu, svalu či ich okolia. Filozofiou MDT  je aktívne zapojenie a vzdelávanie pacienta. Fyzioterapeuti aj pacienti na celom svete ju uznávajú a využívajú pri problémoch s chrbtom, krkom a končatinami. Na základe vedeckých štúdií patrí k najlepšie podloženým postupom vo fyzioterapii.

Za kľúčové sa považuje úvodné vyšetrenie – bezpečný a spoľahlivý spôsob na stanovenie presnej diagnózy a až následné vypracovanie plánu vhodnej liečby. Drahé testovanie, napríklad magnetická rezonancia, často nie je potrebné. Certifikovaní terapeuti sú schopní rýchlo určiť, či MDT® metóda bude pre konkrétneho pacienta efektívna. MDT je vo svojej podstate komplexný prístup vybudovaný na spoľahlivých základoch a princípoch. Pri jeho plnom pochopení a dôkladnom používaní je vysoko úspešný.

Náš fyzioterapeut Dominik v roku 2018 dokončil postgraduálny program (kurz A – D) a úspešne zložil certifikačnú skúšku ( titul Cert. MDT).

(text prebratý z webu www.mckenzie.sk)

Cena:
60 € / Pohybové vyšetrenie podľa MDT® (60 min.)
25€ / Individuálne rehabilitačné cvičenie (30 min.)