McKenzie metóda® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® (MDT) je medzinárodne uznávaná metóda diagnostiky a liečby bolestí chrbta a končatín vyvinutá novozélandským fyzioterapeutom Robinom McKenziem. Je celosvetovo používaná už viac než 30 rokov. MDT terapeuti sú vyškolení v posudzovaní a diagnostikovaní všetkých oblastí pohybového aparátu. To znamená, že MDT vyšetrenie môže byť relevantné v súvislosti s problémami  chrbtice, kĺbu, svalu či ich okolia. Filozofiou MDT  je aktívne zapojenie a vzdelávanie pacienta. Fyzioterapeuti aj pacienti na celom svete ju uznávajú a využívajú pri problémoch s chrbtom, krkom a končatinami. Na základe vedeckých štúdií patrí k najlepšie podloženým postupom vo fyzioterapii.

Za kľúčové sa považuje úvodné vyšetrenie – bezpečný a spoľahlivý spôsob na stanovenie presnej diagnózy a až následné vypracovanie plánu vhodnej liečby. Drahé testovanie, napríklad magnetická rezonancia, často nie je potrebné. Certifikovaní terapeuti sú schopní rýchlo určiť, či MDT metóda bude pre konkrétneho pacienta efektívna. MDT je vo svojej podstate komplexný prístup vybudovaný na spoľahlivých základoch a princípoch. Pri jeho plnom pochopení a dôkladnom používaní je vysoko úspešný.

Náš fyzioterapeut Dominik v roku 2018 dokončil postgraduálny program (kurz A – D) a úspešne zložil certifikačnú skúšku ( titul Cert. MDT).

(text prebratý z webu www.mckenzie.sk)

Cena:
45 € / Fyzioterapeutické pohybové vyšetrenie (60 min.)
25€ / Kontrolné vyšetrenie (30 min.)