Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta telesnej výchovy a športu,
študijný program: šport a zdravie, učitelstvo TV, II. stupeň

Osemročné športové gymnázium v Trenčíne
zameranie: plávanie

Doplnkové vzdelanie
Osvedčenie- Tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou – plávanie

Osvedčenie- Tréner V. kvalifikačného stupňa so špecializáciou – fitness

Certifikát- Optimalizácia tréningových programov v posilňovni a v bazéne

Certifikát- Alternatívna metóda učenia techník v športovom plávní

Certifikát- Charakteristika a úvod do systému plávania v Austrálii, Systém vyladenia a dosiahnutia vrcholovej formy