Vzdelanie
Slovenská zdravotnícka univerzita,
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii,
študijný program: fyzioterapia, I. stupeň

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava
študijný program: masér

Doplnkové vzdelanie
McKenzie – Mechanická diagnostika a terapia (kurzy A, B, C, D,
a Certifikačná skúška – Cert. MDT)

Certifikačná pracovná činnosť – Mobilizačné techniky (MUDr.
Sameková)

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (kurz A, B)

Kurz – Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa

Kurz – Terapeutické využitie kinesio tapu