Cvičenie je vhodné pre detičky, ktoré sú zdravé a majú radi pohyb. Náš fitness program pre deti sme nazvali ako všeobecná športová príprava. Rozdeľujeme ju do troch kategórií podľa veku a je vhodná pre deti od 3 do 15 rokov. Počas polhodiny s trénerkou a fyzioterapeutkou Vanesou sa deti naučia základy správnych posilňovacích, strečingových a kondičných cvičení.

Fitness program  vek 3-6 rokov

Deti  v škôlkarskom veku zatiaľ nevnímajú dostatočne konkurenciu a majú problém sledovať rýchlo sa pohybujúce predmety. Preto sa zameriavame hlavne na rozvíjanie základných schopností, ako sú beh, hádzanie a chytanie lopty. Neskôr sa naučia základné gymnastické prvky, ako sú prevaly, kotrmelce. Základom týchto cvičení je, aby to deti zaujalo a bavilo.

Fitness program  vek 7-10 rokov

Pre tento  vek je charakteristické senzitívne obdobie kinesteticko-diferenciačnej schopnosti, čo znamená schopnosť hodnotiť, merať a realizovať priestorové časové a dynamické parametre. Cvičenia, ktorými to rozvíjame sú napríklad výskoky s rôznymi obratmi, skoky do diaľky a do výšky, kotúle vo dvojiciach. Do špecificky vytvoreného programu zapájame aj klasické cvičenie s vlastnou váhou s dôrazom na techniku.

Fitness program  vek 11-15 rokov

U deti nad jedenásť rokov rozvíjame priestorovo orientačne schopnosti, čiže, aby vedeli rýchlo a správne určiť svoje postavenie v priestore. Do programu sme zapojili cvičenia na pokročilejšiu rovnováhu, pod čím rozumieme schopnosť zachovať rovnovážnu polohu tela aj v prípadoch kedy na nás pôsobia externé podnety. Tieto vlastnosti dokážeme rozvíjať cvičeniami, ako napríklad skákanie cez švihadlo, pohyby s obratmi v priestore so zmenami smeru, cvičenia s náčiním, komplexné cvičenia na rozvoj rovnováhy, udržanie rovnováhy v sťažených podmienkach.

Cena:
12 € / 30 min.
Cvičenie pre deti od 3 do 15 rokov. Cvičenie je vhodné aj pre 2 deti naraz.