Úvodná diagnostika s trénerom

Začíname dohodnutím vhodného termínu, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Vybavíte ho ľahko, na telefónnom čísle +421 910 187 982. Pri prvom stretnutí s trénerom si spolu preberieme podstatné informácie z osobnej, športovej a zdravotnej anamnézy. Je vhodné prísť v športovom oblečení, prípadne sa u nás môžete prezliecť v miestnosti na to určenej. Na stretnutie si treba priniesť obuv vhodnú do haly. Osobné veci si môžete odložiť do uzamykateľnej skrinky v šatni. Po odobratí anamnézy nasleduje rozohriatie a rozcvičenie. Následne sa pustíme do diagnostiky. Tá pozostáva z viacerých hodnotiacich testov ako je celkový motorický test, ktorý je jednoduchou previerkou vašej telesnej zdatnosti. Nasleduje ruffierová skúška, ktorá spoľahlivo určí funkčný stav kardiovaskulárneho systému a pripravenosť organizmu na zaťaženie, pokračujeme testami rozsahu hybnosti a dynamickej ohybnosti a iné. Netreba sa báť, všetky testy sú jednoduché a zvládne ich každý. Po celkovej diagnostike vytvoríme tréningový plán, ktorý budeme spoločne dodržiavať na dosiahnutie vopred stanoveného cieľa podľa vašich požiadaviek. Na testovanie si rezervujte dostatočne dlhý čas, obvykle je to 60 minút.

Online rezervácie:

Book an appointment with Personnel Calendar using SetMore

Cena:
30 € / 60 min.

Storno podmienky:

Prosíme našich klientov, aby dodržiavali dohodnuté termíny. Termín je možné zrušiť bez storno poplatku najneskôr 24 hodín pred začiatkom terapie. V opačnom prípade účtujeme za zrušený termín plnú sumu objednanej služby. Ďakujeme za pochopenie.