Vjazd do areálu a budova

Fitnes centrum

Rehabilitačná miestnosť

Šatne a recepcia