V našom rehabilitačnom centre sa venujeme aj trénovaniu seniorov a tvorbe kondičných programov na doma. Je nám jasne, že s pribúdajúcim vekom je dôležité zmeniť aj športové návyky. Veľký význam pre zdravie a funkčnosť organizmu má udržanie hmotnosti a hlavne zachovanie svalovej hmoty. Preto sa pri týchto cvičeniach zameriavame na celkové posilnenie tela, ohybnosť a koordináciu za využitia jednoduchých kontrolovaných silových cvičení.

Cvičenie je vhodné aj pre dvoch seniorov naraz.

Cena: 22 € / hodina
V cene je zahrnutý vstup, osobný tréner ( trénerka), parkovanie, uterák, šatne so sprchami a nápoj z recepcie.
Cvičenie je pre ľudí starších ako 60 rokov.