Vzdelanie
Certifikovaný kurz – Tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou – fitness

Prax
od r. 2000 – Skupinové cvičenie pre ženy s vlastnou váhou

1996 – 2000 – Skupinové cvičenie aerobic

1996 – 2004 – Učiteľka tanca