Vzdelanie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Fakulta zdravotníckych vied, Trnava
študijný program: fyzioterapia, II. stupeň

Univerzita Karlova v Prahe,
1. lékařská fakulta, Praha
študijný program: fyzioterapia, I. stupeň

Doplnkové vzdelanie
SM systém

Redcord Clinic, Redcord – Neurac 1

Pilates – Inštruktor 1. stupňa

Šport – Fyzio konferencia 2022