Skupinové plávanie – DOČASNE POZASTAVENÉ

Tréningy sú zamerané na správnu techniku plávania všetkých štyroch plaveckých spôsobov: motýľ, znak, prsia a kraul, vrátane štartov a obrátok. Naučíme vás základné plavecké zručnosti. Tréningy sú vhodné pre plavcov začiatočníkov ako aj pokročilých.

Plavecké skupinové tréningy pre dospelých prebiehajú na plavárni Pasienky na Junáckej č. 4 v Bratislave. Plavecký kurz trvá každé 2 mesiace (január + február, marec + apríl, máj + jún, júl + august, september + október, november + december).

Rozvrh plávania:

  • Streda 7:00 – 8:00 (25 m bazén)
  • Štvrtok 7:00 – 8:00 (50 m bazén)
  • Piatok 7:00 – 8:00 (25 m bazén)

Cena:
8 € / 60 min.
Cena platná za 1 hod. v rámci mesačného kurzu (jednorázovo 10 € / 1 hod.)

Prihlasovanie cez online kalendár:   https://plavanie.setmore.com