V našom rehabilitačnom centre sa venujeme aj kondično-silovej príprave našich klientov a pacientov, ktorých už netrápia akútne ťažkosti a radi si zdravo zamakajú aj s väčšou váhou. Rekondičný program po operáciách sme vytvorili na základe spoločných skúsenosti fyzioterapeutov a trénerov. Je vhodný pre bývalých pacientov ktorý majú za sebou operácie kĺbov alebo chrbtice. V rámci  rekondičného programu sa na začiatok venujeme dokonalému rozcvičeniu fyziologického rozsahu v operovanom mieste. Obnoviť plný pohyb je základ po ktorom pokračujeme obnovením svalovej sily. Individuálne cvičenia vedie tréner a celý program je konzultovaný s fyzioterapeutmi. Cviky sú vyberané starostlivo s ohľadom na aktuálnu výkonnosť.

Cena: 27 € / hodina
V cene je zahrnutý vstup, osobný tréner ( trénerka), parkovanie, uterák, šatne so sprchami a nápoj z recepcie.