Vzdelanie

Certifikovaný kurz – Tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou – fitness