Ako už samotný názov napovedá, pri kompenzačnom tréningu sa v prvom rade venujeme úprave svalových dysbalancií. Tréning je vhodný buď pre športovcov, ktorí sú jednostranne zaťažovaný svojim športom, napr. hrajú niektorý z raketových športov alebo športy s hokejkou. Kompenzácia je vhodná aj pre ľudí so sedavým spôsobom života, u ktorých je daný tréning zameraný na zníženie napätia stuhnutých a skrátených svalov, ktoré sa prirodzene sťahujú sedom. Pravidelným vykonávaním kompenzačných cvičení raz za týždeň znižujeme dopad negatívnych problémov na vaše telo. Tréning prispôsobujeme výkonnosti klienta. Je individuálne nastavený podľa požiadaviek a úvodnej diagnostiky. Obyčajne sú to napohľad jednoduché cvičenia, ktoré môžeme vykonávať v rôznych polohách s vlastným telom alebo aj s využitím rôzneho náčinia a náradia. Cieľom je naučiť vás správne držanie tela nielen v sede, ale aj pri bežnom pohybe počas dňa a športe.

Cena: 27 € / hodina
V cene je zahrnutý vstup, osobný tréner ( trénerka), parkovanie, uterák, šatne so sprchami a nápoj z recepcie.