Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácie (DNS) podľa Koláře je koncept založený na vývojovej kineziológii. DNS môžeme aplikovať pri vyšetrení a terapii detí aj dospelých pacientov s neurologickou či ortopedickou poruchou. DNS je neurofyziologický princíp, ktorý sa veľmi efektívne využíva aj pri práci so športovcami, za účelom prevencie preťaženia pohybového aparátu, v liečbe bolestí a v neposlednom rade aj k zvýšeniu a skvalitneniu športového výkonu. DNS nás učí ako využívať svoj pohybový systém ekonomicky a efektívne.

Bezmyšlienkovité zdvíhanie činiek a počítanie kľukov zdokonaľuje človeka len jednostrannou výhodou pre maximálny výkon. Dôležitejšie ale je vnímanie a uvedomovanie si každého pohybu mozgom, jeho precítenie. Vďaka tomu je potom možné zvládnuť dokonalé držanie tela, koordináciu svalstva pri konkrétnom pohybe a zabrániť tak chybám, ale aj zraneniam. Pohybová sústava skrátka nie sú iba svaly a kĺby, ale ide o komplexný systém zahrňujúci takmer všetky lekárske odborné vedomosti.

Pri zdravom vývoji detí dochádza k vyzrievaniu nervovej sústavy, čoraz šikovnejšie využívajú svoje svalstvo a zlepšujú si opornú funkciu kĺbov. Podľa rôznych polôh a pozícií diaťaťa sa v tele posilňujú správne svaly a zapájajú sa do pohybových vzorov. Vplyvom hlavne sedavej polohy sa naše telo odkláňa od týchto správnych pohybových stereotypov a nahrádza ich nesprávnymi. Prejavuje sa to najmä svalovou dysbalanciou alebo až bolesťou. Cvičením vo vývojových pozíciách vieme aktivovať správne svaly v ich prirodzenej funkcii, čím optimalizujeme napätie väzov a centralizujeme tlak v kĺboch. Tým sa stáva náš pohyb znova jednoduchší pre naše telo bez preťažovania niektorých segmentov.

Cena:
50 € / Individuálne rehabilitačné cvičenie (60 min.)
25€ / Individuálne rehabilitačné cvičenie (30 min.)