Vzdelanie

Slovenská zdravotnícka univerzita,
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii,
študijný program: fyzioterapia, II. stupeň

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta medicíny, Košice
študijný program: fyzioterapia, I. stupeň

Doplnkové vzdelanie

McKenzie – Mechanická diagnostika a terapia (kurzy A, B, C, D,
a Certifikačná skúška – Cert. MDT)

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (kurz A, B, C)

SM systém (kurzy A, B, C, D)

Kurzy

Senzomotorika
Kurz Trigerpointov
Dornova metóda
Cvičenie na nestabilných plošinách
Lymfomasáž
Anticelulitídna masáž
Kineziotejping