Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta telesnej výchovy a športu,
študijný program: šport a zdravie, učitelstvo TV, I. stupeň

Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave

Športové úspechy a trénerské skúsenosti

Aktívny hráč hokejbalu za extraligový tím ŠHBK Ružinov

Juniorský majster sveta v kat. do 16 rokov v hokejbale
Juniorský vicemajster sveta v kat. do 18 rokov v hokejbale