Informácie pred prvým vyšetrením

Začíname dohodnutím vhodného termínu, ktorý vám vyhovuje. Vybavíte ho ľahko, na telefónnom čísle +421 910 187 982. Pri prvom stretnutí s fyzioterapeutom si spolu preberieme podstatné informácie z anamnézy. Fyzioterapeut zhodnotí všetky vaše pohybové vzorce a bolestivé problémy, ktoré vás trápia. Na úvodné stretnutie si so sebou môžete priniesť výsledky z predchádzajúcich vyšetrení od odborných lekárov, ako sú záznamy z RTG, MRI alebo CT.

Na vyšetrenie si rezervujte dostatočne dlhý čas, obvykle je to 60 min. Je vhodné prísť v pohodlnom oblečení, prípadne sa u nás môžete prezliecť v miestnosti na to určenej. Následne nadväzujú pravidelné stretnutia, kontroly vášho zdravotného stavu, sprevádzame vás počas celej liečby. Informujeme vás o postupoch či motivujeme do ďalšej vzájomnej spolupráce. Počas úvodného vyšetrenia využívame rôzne diagnostické postupy, medzi ktoré patrí aj aspekčné vyšetrenie, teda vyšetrenie pohľadom. Pri tomto vyšetrení kontrolujeme patologické zakrivenie chrbtice a ďalšie odchýlky od správneho držania tela. Je teda niekedy nutné, aby ste sa vyzliekli do spodnej bielizne. Ak by ste sa však necítili vo svojej koži, povedzte to pri vyšetrení. Je dôležité, aby bolo pre vás stretnutie príjemné a pohodlné. Ďalšie metódy pri vyšetrení sú palpácia, pohybové obmedzenia v kĺboch, svalová sila, citlivosť, svalový tonus (napätie), reflexy a iné vhodne zvolené postupy, ktoré vyhodnotí fyzioterapeut.

Cena:
35 € / Fyzioterapeutické pohybové vyšetrenie (60 min.)
18€ / Kontrolné vyšetrenie (30 min.)

Storno podmienky:

Prosíme našich klientov, aby dodržiavali dohodnuté termíny. Termín je možné zrušiť bez storno poplatku najneskôr 12 hodín pred začiatkom terapie. V opačnom prípade účtujeme za zrušený termín plnú sumu objednanej služby. Ďakujeme za pochopenie.